Hofors Kommun logo, länk till startsida

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedrivs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), riktlinjer som socialnämnden antagit samt övrig tillämplig lagstiftning exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Förslag för dig

Omsorg för personer med funktionsnedsättning ska tillgodose den enskildes grundläggande behov samt bedriva förebyggande verksamhet så att skälig levnadsnivå alternativt goda levnadsvillkor erbjuds. Verksamheten ska kännetecknas av ett vänligt bemötande, trygghet och delaktighet.

Kontakt Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Aktuellt i Hofors kommun