Hofors Kommun logo, länk till startsidaHastigheter och trafikföreskrifter

I Trafikförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns alla regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Utmärkande för dessa regler är att de är generella - de gäller likadant i hela landet.

Förutom de generella reglerna i trafikförordningen finns lokala trafikföreskrifter vilka är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:

  • hastighetsbegränsning
  • stopp- eller väjningsplikt
  • huvudled
  • förbud mot fordonstrafik
  • förbud mot omkörning
  • förbud att stanna eller parkera.

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

De lokala trafikföreskrifterna hittar du i Transportstyrelsens trafikföreskriftssamling. Länk till annan webbplats.

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Kommunen (kommunstyrelsen) beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

LänsstyrelsenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar.

TrafikverketLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80-120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.

Anser du att en lokal trafikföreskrift på kommunal väg eller mark bör ändras kan du kontakta hofors.kommun@hofors.se och beskriva ditt önskemål.