Hofors Kommun logo, länk till startsida

Anpassad grundskola

Välkommen till Hofors anpassade grundskola (tidigare grundsärskolan)!


Anpassad grundskola (årskurs 1-9) finns i lokaler vid Petreskolan.

Förslag för dig

Den anpassade grundskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska, så långt det är möjligt, motsvara grundskolans.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun