Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förskola

Välkommen till förskoleverksamheten i Hofors kommun!

I Hofors kommun finns sju förskolor fördelat på tre förskolområden; Norra och Södra förskoleområdena (i Hofors) och Torsåkers förskoleområde (i Torsåker).

Förslag för dig

Förskolan är en egen skolform och första steget i utbildningsväsendet. Utbildningen regleras i Skollagen (2010:800) och förskolans läroplan (LpFö 2018). Från 1 års ålder erbjuds barn plats i förskolan i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier.

Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola motsvarar 15 timmar/vecka och följer grundskolans terminer. Kommunen beslutar hur timmarna ska fördelas.

Förskoleverksamhet på finska

Hofors kommun är ett finskt förvaltningsområde och erbjuder förskoleverksamhet på finska. Kontakta respektive förskola för mer information.  

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun