Hofors Kommun logo, länk till startsida
Informationen finns även på finska

Förskola

Välkommen till förskoleverksamheten i Hofors kommun!

I Hofors kommun finns sju förskolor fördelat på tre förskolområden; Norra och Södra förskoleområdena (i Hofors) och Torsåkers förskoleområde (i Torsåker).

Förslag för dig

Förskolan är en egen skolform och första steget i utbildningsväsendet. Utbildningen regleras i Skollagen (2010:800) och förskolans läroplan (LpFö 2018). Från 1 års ålder erbjuds barn plats i förskolan i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier.

Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola motsvarar 15 timmar/vecka och följer grundskolans terminer. Kommunen beslutar hur timmarna ska fördelas.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun