english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Pettersson Sten (SD)

Adress: Staketgatan 9

Telefon:

Mobil: 070-335 24 42

Mail: handlarn112@hotmail.com

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1954

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Valnämnd, ersättare

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, ersättare