Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Pettersson Sten (SD)

Adress: Ängkärrsgatan 27 a, 813 31 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-335 24 42

Mail: sten.pettersson@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1954

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Socialnämnden, ledamot

Valnämnd, ledamot

Gästriklands vattenvårdsförening, ersättare

Hoforshus AB, ledamot, 2e vice ordförande

Hofors Elverk, ledamot

Hoåns Kraft AB, ledamot

Fritids- och kulturutskottet, ersättare

Stiftelsen Gammelstilla Bruk, ersättare

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun