english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunTillfällig funktionsnedsättning, olycksfall

Tillfällig fysisk funktionsnedsättning på grund av skada innebär inte en generell rätt till skolskjuts. Skolskjuts vid tillfälliga funktionsnedsättningar handläggs i första hand av försäkringsbolag, antingen kommunens eller elevens eget.

  • Om skadan uppstår under skoltid eller till/från skolan täcker kommunens olycksfallsförsäkring skjutskostnaden.
  • Det är vårdnadshavaren som beställer skjutsen efter kontakt med försäkringsbolaget.

Behov av taxi mellan hemmet och skolan
Om taxi behövs mellan hemmet och skolan/verksamheten pga olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider mm lämnas till taxi.

Kontaktinformation

Anmäl skada här:

svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider
Vardagar 8–17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma nummer).
Telefon: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se
Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Olycksfallsförs 2022 - Försäkringsbesked.pdf Pdf, 1.6 MB.
(1.6 MB)