Hofors Kommun logo, länk till startsida


Matrikel

Matrikel är en namnförteckning över personer med politiska uppdrag inom kommunens nämnder och styrelser, mandatperioden 2023-2026.

Publicerade uppgifter utöver namn är frivilligt för varje person. I matrikeln klickar du på namnet på den person du önskar information om.

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.

Kontaktinformation

Linda Höglin, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
0290 - 77 14 25
linda.hoglin@hofors.se

Lotta Packalén, Barn- och utbildningsnämnden
070 - 086 03 55
lotta.packalen@hofors.se

Jesper Öberg, Socialnämnden
070 - 086 01 81
jesper.oberg@hofors.se