Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Matrikel är en namnförteckning över personer med politiska uppdrag inom kommunens nämnder och styrelser, mandatperioden 2019-2022.

Publicerade uppgifter utöver namn är frivilligt för varje person. I listan till vänster klickar du på namnet på den person du önskar information om.

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.

Kontaktinformation

Linda Höglin, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
0290 - 77 14 25
linda.hoglin@hofors.se

Lotta Packalén, Barn- och utbildningsnämnden
070 - 086 03 55
lotta.packalen@hofors.se

Mikael Ingvarsson, Socialnämnden
070 - 086 01 81
mikael.ingvarsson@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296