Hofors Kommun logo, länk till startsida


Blom Helena (C)

Adress:

Telefon: 070-167 51 00

Mail: helena.blom@hofors.se

Yrke/Titel: Personalansvarig

Född år: 1971

Uppdrag:
Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Barn- och utbidningsnämnden, ordförande

Fritids- och kulturutskottet, ersättare