english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Blom Helena (C)

Adress:

Telefon: 070-202 53 85

Mail: helenablom@live.se

Yrke/Titel: Persoalansvarig

Född år: 1971

Uppdrag:

Barn- och utbidningsnämnden, ledamot

Antagningsutskottet, ledamot