Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Blom Helena (C)

Adress:

Telefon: 070-202 53 85

Mail: helena.blom@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Personalansvarig

Född år: 1971

Uppdrag:
Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Barn- och utbidningsnämnden, ledamot

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Tillgänglighetsrådet

Fritids- och kulturutskottet, ersättare

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun