Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Valnämnden

Perioden 2014-10-15 - 2018-10-15

Ledamöter

Ulla Sahlström, ordf. (S)
Ingegerd Clifford, v. ordf. (V)
Solveig Eriksson (M)
Ann-Cathrin Sundberg (S)
Britt-Marie Hillberg (HOP)


Personliga ersättare

Anita Drugge (S)
Gunilla Westling (V)
Sten Brunk (C)
Vakant (S)
Anna Magnusson (FHT)

 

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296