Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Hemtjänst tillfällig vistelse

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Hofors kommun


Du som planerar att tillfälligt vistas i Hofors kommun och behöver hemtjänst och/eller trygghetstelefon under din vistelse, ska vända dig till biståndshandläggare i din hemkommun.

Biståndshandläggaren i din hemkommun prövar din begäran och kontaktar sedan Hofors kommun med en begäran om utförande av de insatser du behöver vid vistelsen.

Insatserna behöver vara anpassade till de förutsättningar den tillfälliga vistelsebostaden har. Hofors kommun behöver få in begäran om hemtjänst från din hemkommun senast fyra veckor innan din vistelse påbörjas.

För biståndshandläggare andra kommuner

Inför er omsorgstagares vistelse i vår kommun behöver biståndsenheten i god tid, senast fyra veckor innan vistelsen, få in blanketten

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun

Bor du i Hofors kommun och planerar att tillfälligt vistas i annan kommun och har behov av stöd och hjälp i form av hemtjänst och/eller trygghetstelefon under vistelsen, kontaktar du din biståndshandläggare i god tid, dock senast fem veckor innan den planerade vistelsen.

Kontaktuppgifter Hemtjänsten Hofors kommun

Artikeln uppdaterades senast:

Kontaktuppgifter Hemtjänsten Hofors kommun

Aktuellt i Hofors kommun