Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Särskilt boende/korttidsboende

Särskilt boende/korttidsboende i Hofors Kommun

Demenssjukdom, somatiskt sjuka och korttidsboende

I Hofors Kommun finns för närvarande 161 lägenheter inom särskilt boende.

Av dessa är 72 boenden för personer med demenssjukdom, 71 boenden för somatiskt sjuka och 18 korttidsboendeplatser.

Utifrån Socialtjänstlagen har den enskilde rätt att ansöka om Särskilt Boende och sedan få ett beslut av biståndshandläggare.

En ansökan om att få flytta till Särskilt Boende blir oftast aktuellt när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet, bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna hemmet med stöd av hemtjänstinsatser.

Den som har önskemål om att flytta till ett Särskilt Boende måste ansöka om detta hos Biståndsenheten. Hos biståndshandläggaren kan Du få den hjälp Du behöver för Din ansökan.


Kontaktinformation

Biståndshandläggare

Samtliga biståndshandläggare har telefontid måndag - fredag
Kl 8:00 - 9:30


Handläggare Norra distriktet
0290 - 77 16 75

Handläggare Södra distriktet
0290 - 77 16 73

Handläggare Centrum Hantverkargatan hus 26-38
0290 - 77 16 94

Handläggare Torsåker
0290 - 77 16 75

Samordnare biståndsenheten
0290 - 77 16 78

Biståndshandläggare/LSS/Socialpsykiatri
0290 - 77 16 83
0290 - 77 15 06

Dokument


Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296