Hofors Kommun logo, länk till startsidaSärskilt boende/korttidsboende

Särskilt boende/korttidsboende i Hofors Kommun

Demenssjukdom, somatiskt sjuka och korttidsboende

Utifrån Socialtjänstlagen har den enskilde rätt att ansöka om Särskilt Boende eller korttidsboende och sedan få ett beslut av biståndshandläggare.

En ansökan om att få flytta till Särskilt Boende blir oftast aktuellt när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet, bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna hemmet med stöd av hemtjänstinsatser.

Den som har önskemål om att flytta till ett Särskilt Boende måste ansöka om detta hos Biståndsenheten. Hos biståndshandläggaren kan Du få den hjälp Du behöver för Din ansökan.


Kontaktinformation

Biståndshandläggare

Biståndshandläggarna har telefontid måndag - fredag
Kl 8:30 - 9:30

Biståndshandläggare för personer födda dag: 1-11
0290 - 77 16 75

Biståndshandläggare för personer födda dag: 12-21
0290 - 77 16 73

Biståndshandläggare för personer födda dag: 22-31
0290 - 77 16 72

Biståndshandläggare mot sjukhus/primärvård/korttids-boende
0290 - 77 15 12

Biståndshandläggarna LSS/SoL har ingen telefontid

Biståndshandläggare LSS/SoL för personer födda dag: 1-15
0290 - 77 15 26

Biståndshandläggare LSS/SoL
för personer födda dag: 16-31
0290 - 77 15 23

Dokument