Hofors Kommun logo, länk till startsida


Persson Alf (M)

Alf Persson

Adress: Krönvägen 46, 813 32 HOFORS

Telefon:

Mobil: 070-444 54 80

Mail: alf.persson@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Egen företagare/pensionär

Född: 1948

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersäattre

Barn- och utbildningsnämnden, ledamot

Förbundsdirektionen för Gästrike Räddningstjänstförbund, ledamot

Förbundsdirektionen för Gästrike Återvinnare, ersättare

Hoforshus AB, ledamot

Hofors Elverk, ledamot

Hoåns Kraft AB, ledamot

Värmevärden i Hofors AB, ledamot

Valberedning, ersättare

Fritids- och kulturutskottet, ledamot