Hofors Kommun logo, länk till startsida

Upphandling och inköp

Från och med 1 januari 2020 har Inköp Gävleborg upphört att vara upphandlade myndighet för medlemskommunerna. Ansvaret har återgått till respektive kommun.

Förslag för dig

De avtal som fortfarande pågår kommer förvaltas av Inköpssamverkan på uppdrag av Inköp Gävleborg.

I Hofors kommun finns nu ett avtal med Sandviken kommuns inköpsavdelning och aktuella och kommande upphandlingar för Hofors kommun finns i Kommers annons.

Här kan du välja upphandlande enhet, t.ex. Hofors kommun, Hoforshus eller helt annan kommun/enhet. Här kan du skapa konto och prenumerera på områden som är intressanta för verksamheten.

Upphandlingsverksamhet regleras av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

Även LOV (lagen om valfrihetssystem) reglerar svensk offentlig upphandling. Av LOV framgår vad som ska gälla när upphandlande myndigheter överlåter till enskilda att välja utförare av en tjänst bland leverantörer i ett valfrihetssystem.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun