Hofors Kommun logo, länk till startsida

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst & Riksfärdtjänst handläggs av Region Gävleborg, X-trafik.

Förslag för dig

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik där du reser tillsammans med andra resenärer.

Färdtjänst gäller för resor i hela länet. För att ha rätt till färdtjänst ska du vara folkbokförd i Hofors kommun.

X-Trafik, som är en enhet inom Region Gävleborg, handlägger ansökningar för färdtjänst och riksfärdtjänst åt kommunen.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa man ansöker om att göra utanför Gävleborgs län. Den beviljas för fritidsresor, rekreationsresor eller annan enskild angelägenhet. Den är inte till för resor till arbete, studier, sjukvård eller medicinsk behandling.

Vem får åka?

Den som har stor och varaktig funktionsnedsättning och som på grund av detta har merkostnader för sin resa har rätt att åka riksfärdtjänst.

Ansök om färdtjänst eller riksfärdtjänst

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst gör du på särskild blankett som du kan beställa från X-trafik alternativt hämtar du blanketten vid X-trafiks hemsida.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun