Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Gruppboendet Villan

Särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Gruppboendet Villan är ett särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL.

Gruppboendet Villan finns på Granvägen2.

Gruppboendet Villan har 6 lägenheter inne på gruppboendet och 3 satellitlägenheter i omedelbar närhet till grupboendet.

På gruppboendet finns stora gemensamhetsutrymmen med vardagsrum, matrum och handikappanpassat kök. Dessutom en stor inglasad balkong i direkt anslutning till köket.

Den medicinska behandlingen styrs av hälso och sjukvårdslagen (HSL).

Gruppboendet Villan har personalbemanning dygnet runt.

Målet med boendet är att de boende ska stärkas och tränas i de vardagliga göromålen så att de kan flytta ut i eget boende igen.


Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296