Hofors Kommun logo, länk till startsida


Restaurangrapport

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldig att lämna restaurangrapport varje år. Uppgiftsskyldigheten framgår av 9 kap. 14 § andra stycket Alkohollagen (2010:1622) och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter om servering (FoHMFS 2014:5). Uppgifterna som du rapporterar in används av kommunen, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetningar. Restaurangrapporten utgör också underlag för kommunens beräkningar av din rörliga tillsynsavgift.

När ska jag skicka in restaurangrapporten?
Hofors kommun skickar ut restaurangrapporten till dig. De uppgifter du fyller i ska omfatta redovisningsperioden 1 januari till och med 31 december.
Restaurangrapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars året efter. Du väljer själv om du vill skicka in den via post till kommunen eller registrera den direkt på webben. Närmare information får du tillsammans med utskicket av restaurangrapporten.

Vad ska jag rapportera?
Det du ska rapportera in är bland annat vilka normalpriser du har på alkoholdrycker, olika typer av omsättningar du har och inköpta volymer av alkoholdrycker. Närmare information får du tillsammans med utskicket av restaurangrapporten.

Vad händer om jag inte lämnar in restaurangrapporten?
Om du inte lämnar in rapporten kan Hofors kommun meddela en formell anmärkning/påminnelse eller en varning med stöd av 9 kap. 17 § Alkohollagen. Lämnar du inte in rapporten efter en varning kan tillståndet återkallas med stöd av 9 kap. 18 § samma lag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)