Hofors Kommun logo, länk till startsidaAvståndsregler och undantag

Avstånd

Avståndet till skolan mäts som den kortaste vägen framkomlig för gående eller med cykel.

För att elev ska beviljas skolskjuts ska avståndet från hemmet till skolan vara minst:

  • Förskoleklass-årskurs 3: 2 km
  • Årskurs 4-6: 3 km
  • Årskurs 7-9: 5 km

Längsta avstånd en elev kan behöva ta sig mellan hemmet och hållplats för skolskjuts:

  • Förskoleklass-årskurs 6: 2 km
  • Årskurs 7-9: 3 km

Anslutningsskjuts (skjuts till linjebuss) beviljas för skjutsberättigad elev i årskurs 7-9 som bor minst 3 km från hållplats för linjetrafik.

Obs! Skjutsgränserna delar inte bostadsområden eller motsvarande. Ingen elev i Hofors tätort (inkl Robertsholm) eller Torsåkers tätort är därmed generellt berättigad till skolskjuts trots att avståndskravet ovan är uppfyllt.

Undantag

1. Undantag från avståndsregeln medges pga trafiksituationen för

  • Solbergaskolans elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Berg, Wall, Wij, Prästhyttan och Ho. (Undantaget gäller avstånd mellan hem och skola.)
  • Petreskolans elever i årskurs 7-9 boende i Ho. (Undantaget gäller avstånd mellan hem och hållplats för anslutning till linjebuss.)

2. Undantag från regeln att skolskjuts i första hand ska ske med linjetrafik medges pga trafiksituationen för

  • Elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Barkhyttan med omnejd.