Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Avståndsregler och undantag

Avstånd

Avståndet till skolan mäts som den kortaste vägen framkomlig för gående eller med cykel.

För att elev ska beviljas skolskjuts ska avståndet från hemmet till skolan vara minst:

  • Förskoleklass-årskurs 3: 2 km
  • Årskurs 4-6: 3 km
  • Årskurs 7-9: 5 km

Längsta avstånd en elev kan behöva ta sig mellan hemmet och hållplats för skolskjuts:

  • Förskoleklass-årskurs 6: 2 km
  • Årskurs 7-9: 3 km

Anslutningsskjuts (skjuts till linjebuss) beviljas för skjutsberättigad elev i årskurs 7-9 som bor minst 3 km från hållplats för linjetrafik.

Obs! Skjutsgränserna delar inte bostadsområden eller motsvarande. Ingen elev i Hofors tätort (inkl Robertsholm) eller Torsåkers tätort är därmed generellt berättigad till skolskjuts trots att avståndskravet ovan är uppfyllt.

Undantag

1. Undantag från avståndsregeln medges pga trafiksituationen för

  • Solbergaskolans elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Berg, Wall, Wij, Prästhyttan och Ho.
  • Petreskolans elever i årskurs 7-9 boende i Ho (för anslutning till linjebuss).

2. Undantag från regeln att skolskjuts i första hand ska ske med linjetrafik medges pga trafiksituationen för

  • elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Barkhyttan med omnejd.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296