Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Avståndsregler och undantag

Avstånd

Avståndet till skolan mäts som den kortaste vägen framkomlig för gående eller med cykel.

Skjutsgränserna delar inte bostadsområden eller motsvarande. Ingen elev i Hofors tätort (inkl Robertsholm) och Torsåkers tätort är därmed generellt berättigad till skolskjuts.

Kortaste väg från hemmet till skola för att beviljas skolskjuts

Förskoleklass - årskurs 3

2 km

Årskurs 4 - 6

3 km

Årskurs 7 - 9

5 km

Längsta mellan hemmet och hållplats för skolskjuts

Förskoleklass - årskurs 6

2 km

Årskurs 7 - 9

3 km


Anslutningsskjuts
(skjuts till linjebuss) beviljas för skjutsberättigad elev i årskurs 7-9 som bor minst 3 km från hållplats för linjetrafik.

Undantag

1. Undantag från avståndsregeln medges pga trafiksituationen för

  • Solbergaskolans elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Berg, Wall, Wij, Prästhyttan och Ho.
  • Petreskolans elever i årskurs 7-9 boende i Ho (för anslutning till linjebuss).

2. Undantag från regeln att skolskjuts i första hand ska ske med linjetrafik medges pga trafiksituationen för

  • elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Barkhyttan med omnejd.

Kontaktinformation

Carin Haglund, skolskjutssamordnare (förskoleklass, grundskola, grundsärskola)
070-086 01 78
carin.haglund@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296