Hofors Kommun logo, länk till startsida

Avståndsregler och undantag

Avstånd

Avståndet till skolan mäts som den kortaste vägen framkomlig för gående eller med cykel.

Avstånd mellan hem och skola för att beviljas skolskjuts:

  • Förskoleklass-årskurs 3: minst 2 km
  • Årskurs 4-6: minst 3 km
  • Årskurs 7-9: minst 5 km

Längsta sträcka en elev behöver gå mellan hem och hållplats/uppsamlingsplats för skolskjuts:

  • Förskoleklass-årskurs 6: max 2 km
  • Årskurs 7-9: max 3 km

Anslutningsskjuts (skjuts till linjebuss) beviljas för skjutsberättigad elev i årskurs 7-9 som bor minst 3 km från hållplats för linjetrafik.

Obs! Skjutsgränserna delar inte bostadsområden eller motsvarande. Ingen elev i Hofors tätort (inkl Robertsholm) eller Torsåkers tätort är därmed generellt berättigad till skolskjuts, oavsett avståndsreglerna ovan.

Undantag

1. Undantag från avståndsregeln medges pga trafiksituationen för

  • Solbergaskolans elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Berg, Wall, Wij, Prästhyttan och Ho med omnejd. (Undantaget gäller avstånd mellan hem och skola.)
  • Petreskolans elever i årskurs 7-9 boende i Ho med omnejd. (Undantaget gäller avstånd mellan hem och hållplats för anslutning till linjebuss.)

Skolskjutssamordnaren beslutar var gränserna för undantagen går mer exakt.

2. Undantag från regeln att skolskjuts i första hand ska ske med linjetrafik medges pga trafiksituationen för

  • Elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Barkhyttan med omnejd.

Förslag för dig

Kontakt

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt

Aktuellt i Hofors kommun