Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Sammanträdesdatum

Nämndernas, styrelsens, fullmäktiges samt revisionens sammanträdesdatum i Hofors Kommun

Sammanträdesdatum 2020

Nämnd/styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


18

24

22


16
13

10

15

Kommunstyrelsen

28


3

01

26
22

20

24


Barn- och utbildningsnämnden

20

17

16


11

17

5

9

7

Socialnämnden

INSTÄLLT

20

19

16

14

4


27

10

8

12

10

Revisionen

16

13

18

14


22, 17

27


9

Västra Gästriklands

samhällsbyggnadsnämnd

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

15