english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunSammanträdesdatum

Nämndernas, styrelsens, fullmäktiges samt revisionens sammanträdesdatum i Hofors Kommun

Sammanträdesdatum 2022

Nämnd/styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

25


8

26


7


23


10

7

12

Kommunstyrelsen


15


5

17

1420

18

22


Barn- och utbildningsnämnden


7

7

19

23

205

3

14

19

Socialnämnden

20

17

17

20

25

16


18

14

5

17

15

Västra Gästriklands

samhällsbyggnadsnämnd

25

22

22

20

17

14


23

20

18

15

13

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

25

22

22

20

17

14


23

20

18

15

13