Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Sammanträdesdatum

Nämndernas, styrelsens, fullmäktiges sammanträdesdatum i Hofors Kommun

Sammanträdesdatum Våren 2024

Nämnd/styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige


20

12

23

21

25

Kommunstyrelsen

30

20


9,29


4

Barn- och utbildningsnämnden


19

18

15

20

17

Socialnämnden

25

22

21

18

23

13

Västra Gästriklands

samhällsbyggnadsnämnd

23

20

19

16

14

11

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

23

20

19

16

14

11

Sammanträdesdatum Hösten 2024

Nämnd/styrelse

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige
1

12

10

Kommunstyrelsen10

22

19


Barn- och utbildningsnämnden9

7

4

9

Socialnämnden12

3

7

12

Västra Gästriklands

samhällsbyggnadsnämnd


20

17

15

12

10

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland


20

17

15

12

10

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun