Hofors Kommun logo, länk till startsida
Hofors kommun

Haga fjärilspark - Hänt under 2023 och pågång 2024

Förslag för dig

Det första året 2023 är avslutet för LONA-projektet Haga fjärilspark i Hofors. Vi har under året upphandlat leverantörer, skapat en plan för utformningen av Hagaparken och påbörjat arbetet med att genomföra delar av planen för parken. Vi har skapat nyckelelement, anlagt en äng och jobbat med information mot medborgarna. Under 2024 kommer fokus att vara plantering och sådd. Personalen i Hagaparken har gjort ett fantastiskt arbete genom sitt engagemang. Året har varit spännande och lärorikt för projektgruppen och nu ser vi fram emot våren 2024.

Nytt i Hagaparken

Under 2023 har vi, förutom upphandlingar, jobbat för att anlägga de delar i projektet med störst betydelse för insekter och biologisk mångfald. Vi påbörjade jobbet med att skapa en slåtteräng, flytta slåtter-hö från Fäbods naturreservat, skapa nyckelelement, utföra skötsel i sydsluttningen i norra delen av parken och plantera tidiga vårblommor. Vi anordnade också olika aktiviteter under Pollineringsveckan 2023 för familjer och barn tillsammans med Naturskyddsföreningen i Hofors, Studiefrämjandet och Insektslandet.

Plan för Hagaparken

Under våren 2023 togs en plan fram för Hagaparken. Vi upphandlade tjänsten för och valet föll på Ekologigruppen. Uppdraget var att ta fram ett förslag till utformning och en beskrivning av viktiga miljöer att skapa i Hagaparken i Hofors. Ekologigruppen tog fram ett förslag till illustrationsplan med utförliga förklaringar över viktiga miljöer. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Hofors kommun genom Hagaparken, Naturskyddsföreningen i Hofors, Studiefrämjandet och Insektslandet deltog i processen. Underlaget har varit centralt genom utförandet.

Layout över fjärilsparken

Layout Fjärilsparken

Slåtteräng

Ungefär halva området som benämns Ängsvall i plankartan över området har vi förberett för att så in ängsfröer. Den kraftiga grässvålen togs bort och området har magrats ut genom att blanda in sand i jorden. Sådden kommer att äga rum i september 2024. Marken måste hållas öppen och harvas ofta för att hållas fri från ogräs, som annars lätt kan ta över.

Slåtteräng

Slåtteräng

Flytta slåtter-hö från Fäbods naturreservat

Efter samråd med Länsstyrelsen tilläts vi att hämta nyslagen slåttervall från Fäbods naturreservat, som ligger sydost om Torsåker och består av naturliga ängar. Vi fördelade ut den nyslagna slåttervallen i Hagaparken över ungefär halva området som benämns Ängsvall i illustrationsplanet ovan. Vi gjorde det för att öka antalet blommande växter på en del av den klippta gräsmattan. Arbetet fortsätter under 2024. Mer information om Fäbods naturreservat: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besoksmal/naturreservat/fabods Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyckelelement

Vi har jobbat med flera olika nyckelelement under året. Vi har lagt grunden för ett stenröse, en sandblotta och flera mindre faunadepåer. Vi kommer att jobba vidare med nyckelelementen under 2024. Vi följer upp med beskrivning och bildmaterial.

Stenröse

Stenröse

Faunadepå

Faunadepå

Sydsluttning

I norra delen av området finns en naturlig sluttning mot syd. Sluttingen är delvis bevuxen av gräs, blottad jord och glest med ängsblommor. Röjningen av unga träd gav ökat ljusinsläpp och det ger bättre förutsättningar för blommorna att frodas. I sydsluttningen kommer insekter att kunna bygga bo och samla pollen och nektar. Vi kommer att fortsätta förbättringsarbetet under 2024.

Sydsluttning

Sydsluttning

Plantera tidiga vårblommor

Tidigt på våren vaknar de första insekterna. De behöver pollen och nektar för att överleva. Och för att insekterna ska kunna hitta föda i Hagaparken under hela säsongen kommer vi att plantera många olika arter så att de blommande växterna hela tiden överlappar varandra. Vårblommorna planteras i kluster i den norra delen av Hagaparken.

Krokus

Bild från Pixabay på Krokus

Händelser under 2024

Planen för 2024 är att satsa på plantering av fruktträd, blommande träd, buskar och perenner. Ängsfröer ska sås in i Ängsvallen. Entrépartierna ska anläggas. Större faunadepåer med kraftigare timmer av lövträd anläggs. Och såklart, skötsel av det som redan är anlagt.
Kostnader i projektet
Projektet finansieras uteslutande av bidragsmedel från LONA (Lokala Naturvårdssatsningen https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/8858 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Kontakt - Haga fjärilspark

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt - Haga fjärilspark

Aktuellt i Hofors kommun