Hofors Kommun logo, länk till startsida


Sjögren Annika (KD)

Adress:

Telefon:

Mobil: 070-034 73 47

Mail: annika.sjogren@politiker-hofors.se

Yrke/Titel:

Född år: 1976

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Valberedning, ledamot

Partiföreträdare

Fritids- och kulturutskottet, ersättare