Hofors Kommun logo, länk till startsida

Vatten och avlopp

Dricksvatten, toalettsystem, vattenskyddsområden och vattentäkt.

Förslag för dig

Vatten och avlopp

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats.

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten kontrolleras regelbundet för att säkerställa att gällande kvalitetskrav uppfylls. Du som har kommunalt dricksvatten i småhusområde ansvarar för ledningen från förbindelsepunkten fram till kranen eller tappstället på din tomt.

Har du enskilt vatten, egen brunn, måste du själv ta ansvar för kvaliteten på ditt vatten.

Gästrike vatten ansvarar för drift av det kommunala dricksvattnet i Hofors kommun. Om du har frågor gällande det kommunala dricksvattnet ska du höra av dig direkt till Gästrike vatten.

Avlopp

Privat och kommunal hantering av avloppsvatten skiljer sig mycket åt. Största skillnaden är att du som har en egen avloppsanläggning själv är ansvarig för att reningen är tillräckligt bra och uppfyller de krav och regler som finns. Du måste också stå för tömning av slammet från din avloppsanläggning. Har du kommunalt avlopp tar kommunen hand om ditt avloppsvatten. Gästrike vatten ansvarar för det kommunala avloppet i Hofors kommun.

Torra toalettsystem och latrinkompostering

Torrtoaletter finns i olika konstruktioner och storlekar. Vissa toaletter måste kompletteras med en latrinkompost. Komposterat avfall kan du använda som jord­förbättringsmedel i trädgården.

Torrtoalett är ett alternativ till vattentoalett i:

  • områden som inte har kommunalt vatten- och avloppsnät
  • områden där avloppsvatten från vattentoalett inte kan renas på grund av lokala mark- eller grundvatten­förhållanden
  • områden med vattenbrist
  • de fall man önskar ett ekologiskt boende baserat på hushållning med naturresurser

Fordonstvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, eftersom många tvättar sin egen bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda nuvarande och framtida vattenförsörjning och ligger i anslutning till en vattentäkt som oftast förser ett samhälle med dricksvatten. Föroreningar som hamnar i grundvattnet inom området kan förorena dricksvattnet. Inom ett vattenskyddsområde är en del åtgärder förbjudna och andra åtgärder kräver tillstånd. Är du osäker på hur din fastighet berörs, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för mer information.

I Bagghyttan, Bodås finns ett skyddsområde för en grundvattentäkt. Hofors vattentäkt, ytvattentäkten Hyn, saknar vattenskyddsområde.

Kundtjänst och felanmälan

Vid fel på vatten- och avloppsledningar kontakta Gästrike Vatten. Kundservice svarar på alla frågor som har med vatten och avlopp att göra, till exempel fakturafrågor, flyttfrågor, anslutningar och öppning/stängning av vatten.

Inom fastigheten ansvarar fastighetsägaren själv för problem som uppstår. Ta kontakt med rörmokare, slamsugare för åtgärd.

Telefon: 020-37 93 00, från utlandet ring 026-17 80 00 och be att bli kopplad till Gästrike Vatten. Telefontid vardagar: 09- 12, samt 13- 15

För akuta ärenden och felanmälan dygnet runt 020-37 93 00

Vid utsläpp som riskerar förorena en kommunal vattentäkt ring 112. Kontakta även Gästrike Vatten och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning på 026-24 00 00.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun