english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunVatten och avlopp

Dricksvatten, toalettsystem, vattenskyddsområden, vattentäkt

Avlopp och vatten

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats som du når via länkarna nedan.

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten kontrolleras regelbundet för att säkerställa att gällande kvalitetskrav uppfylls. Du som har kommunalt dricksvatten i småhusområde ansvarar för ledningen från förbindelsepunkten fram till kranen eller tappstället på din tomt.

Har du enskilt vatten, egen brunn, måste du själv ta ansvar för kvaliteten på ditt vatten.

Läs mer om dricksvatten (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats

Gästrike vatten ansvarar för drift av det kommunala dricksvattnet i Hofors kommun. Om du har frågor gällande det kommunala dricksvattnet ska du höra av dig direkt till Gästrike vatten. Mer information finns på www.gastrikevatten.selänk till annan webbplats

Avlopp

Privat och kommunal hantering av avloppsvatten skiljer sig mycket åt. Största skillnaden är att du som har en egen avloppsanläggning själv är ansvarig för att reningen är tillräckligt bra och uppfyller de krav och regler som finns. Du måste också stå för tömning av slammet från din avloppsanläggning. Har du kommunalt avlopp tar kommunen hand om ditt avloppsvatten.

Läs mer om enskilt avlopp (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats

Gästrike vatten ansvarar för det kommunala avloppet i Hofors kommun. Mer information finns på www.gastrikevatten.selänk till annan webbplats


Torra toalettsystem och latrinkompostering

Torrtoaletter finns i olika konstruktioner och storlekar. Vissa toaletter måste kompletteras med en latrinkompost. Komposterat avfall kan du använda som jord­förbättringsmedel i trädgården.

Torrtoalett är ett alternativ till vattentoalett i:

  • områden som inte har kommunalt vatten- och avloppsnät
  • områden där avloppsvatten från vattentoalett inte kan renas på grund av lokala mark- eller grundvatten­förhållanden
  • områden med vattenbrist
  • de fall man önskar ett ekologiskt boende baserat på hushållning med naturresurser

Läs mer om torra toalettsystem och latrinkompostering (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats

Fordonstvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, eftersom många tvättar sin egen bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Läs mer om fordonstvätt (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda nuvarande och framtida vattenförsörjning och ligger i anslutning till en vattentäkt som oftast förser ett samhälle med dricksvatten. Föroreningar som hamnar i grundvattnet inom området kan förorena dricksvattnet. Inom ett vattenskyddsområde är en del åtgärder förbjudna och andra åtgärder kräver tillstånd. Är du osäker på hur din fastighet berörs, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för mer information.

I Bagghyttan, Bodås finns ett skyddsområde för en grundvattentäkt. Hofors vattentäkt, ytvattentäkten Hyn, saknar tyvärr vattenskyddsområde.

Vid utsläpp som riskerar förorena en kommunal vattentäkt — Ring 112! Kontakta även Gästrike vatten och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning på 026-24 00 00.

Läs mer om vattenskyddsområden (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontaktinformation

Besöksadress

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Odengatan 37
811 80 Sandviken

026-24 00 00
vgs@sandviken.se

Kundtjänst och felanmälan

Vid fel på vatten- och avloppsledningar kontakta Gästrike Vatten. Kundservice svarar på alla frågor som har med vatten och avlopp att göra, till exempel fakturafrågor, flyttfrågor, anslutningar och öppning/stängning av vatten.

Telefon: 020-37 93 00, från utlandet ring 026-17 80 00 och be att bli kopplad till Gästrike Vatten.
E-post: info@gastrikevatten.se
Telefontid vardagar: 09.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

För akuta ärenden och felanmälan dygnet runt 020-37 93 00

Inom fastigheten ansvarar fastighetsägaren själv för problem som uppstår. Ta kontakt med rörmokare, slamsugare för åtgärd.