Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Anttila Linda-Marie (S)

Linda Marie Anttila

Adress: Lillågatan 20, 813 33 Hofors

Mobil: 070-167 08 41

Mail: linda-marie.anttila@hofors.se

Yrke/Titel: Folkbildare ABF

Född år: 1981

Uppdrag:
Kommunfullmäktige, ledamot.
Kommunstyrelsen, ledamot tillika ordförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot tillika ordförande.
Hofors Folkets Husförening, ersättare ombud föreningsstämma.
Fastighetsbildningsförrättningar, god man för tätortsförhållanden.
Hofors Kommunhus AB, styrelseledamot.
Hofors Energi AB, kommunens ombud till bolagsstämma.
Kommuninvest Ekonomisk Förening, kommunens ombud till föreningsstämma.
Gästrikerådet, kommunens representant.
Samverkansnämnd för verksamhetsstöd, ledamot.
Parterskap Bergslagsbanan, ledamot i ledningsgrupp.
Entré Hofors Ekonomiska förening, ledamot.
Företagshälsovårdsnämnden, ledamot
Stiftelsen Hofors Invest Ovako, ledamot

Kontaktinformation

Linda-Marie Anttila
070-167 08 41
linda-marie.anttila@hofors.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296