english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunAnttila Linda-Marie (S)

Linda Marie Anttila

Adress: Lillågatan 20, 813 33 Hofors

Mobil: 070-167 08 41

Mail: linda-marie.anttila@hofors.se

Yrke/Titel: Folkbildare ABF

Född år: 1981

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot tillika ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot tillika ordförande

Hofors Folkets Husförening, ersättare ombud föreningsstämma

Fastighetsbildningsförrättningar, god man för tätortsförhållanden

Hofors Kommunhus AB, styrelseledamot

Hofors Energi AB, kommunens ombud till bolagsstämma

Kommuninvest Ekonomisk Förening, kommunens ombud till föreningsstämma

Gästrikerådet, kommunens representant

Samverkansnämnd för verksamhetsstöd, ledamot

Parterskap Bergslagsbanan, ledamot i ledningsgrupp

Entré Hofors Ekonomiska förening, ledamot

Företagshälsovårdsnämnden, ledamot

Stiftelsen Hofors Invest Ovako, ledamot

Inköp Gävleborg, ersättare

Kommunala Tillgänglighetsrådet, ordförande

Kommunala Pensionärsrådet, Ordförande

Föreningsutskottet, ersättare