Hofors Kommun logo, länk till startsida

Rehabteam

I rehabteamet jobbar arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och rehabassistenter. Insatserna utgår från den enskildes behov som planeras, genomförs och följs upp tillsammans med brukare/patient, omvårdnadspersonal, sjuksköterska, enhetschef och anhöriga.

Målet är att varje individ ska kunna utföra det dagliga livets göromål så självständigt som möjligt, stödja och handleda omvårdnads-personal är en del i detta arbete.

Rehabteamet ansvarar även för grundutbildning i förflyttnings-metodik och hjälpmedelshantering.

Rehabteamet arbetar dagtid, vardagar.

Förslag för dig

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Aktuellt i Hofors kommun