Hofors Kommun logo, länk till startsida

God man, förvaltare, förmyndare, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Vill du göra en viktig insats för någon annan? Bli God man, förvaltare eller förmyndare.

Förslag för dig

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempelvis handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland är en samverkan mellan Hofors, Ockelbo samt Sandvikens kommun och ansvarar för att utreda behov och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi.

Sandvikens kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad en god man eller förvaltare är, få information om hur du gör om du själv behöver hjälp eller om du har en anhörig som behöver hjälp. Du kan också läsa mer om vilka regler som gäller om du som förälder förvaltar ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor.

Kontakt God man, förvaltare och förmyndare

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt God man, förvaltare och förmyndare

Aktuellt i Hofors kommun