Hofors Kommun logo, länk till startsida

God man, förvaltare, förmyndare, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Vill du göra en viktig insats för någon annan? Bli God man, förvaltare eller förmyndare.

Förslag för dig

Vad innebär det att vara God man, förvaltare eller förmyndare?

En god man/förvaltare träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter.

Att vara god man är ett uppdrag som har stor betydelse för den som är i behov av stöd, huvudmannen. Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Konkret innebär det att sköta sin huvudmans löpande ekonomi och förvalta tillgångar. Se till att huvudmannens pengar kommer huvudmannen till nytta samt se till att huvudmannen får del av de rättigheter han eller hon har rätt till.

Uppdraget som god man upplever de flesta som ett mycket givande uppdrag där de får möjlighet att hjälpa personer som inte själv klarar av sina ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Uppdraget är till stor del ett ideellt uppdrag, men det utgår ett årligt arvode.

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland är en samverkan mellan Hofors, Ockelbo samt Sandvikens kommun och ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi, och som av den anledningen har en god man, förvaltare eller förmyndare utsedd att hjälpa honom eller henne.

För den som har behov av hjälp kan Överförmyndarenheten medverka till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Kontakt God man, förvaltare, förmyndare, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt God man, förvaltare, förmyndare, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Aktuellt i Hofors kommun