Hofors Kommun logo, länk till startsida


Övriga verksamheter

Kontaktperson och korttidsplats

Kontaktperson

Kontaktpersonen är en medmänniska som kan ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga.

Korttidsplats

Korttidsplats är en insats som kan sökas av personer som tillhör LSS och SoL. Syfte att ge personer med funktionsnedsättning miljöombyte och rekreation, samt för att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet.

Inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning finns även

  • familjehem
  • ledsagning
  • avlösarservice
  • externa placeringar

För vidare information kontakta LSS-handläggare.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare

Biståndshandläggarna har telefontid måndag - fredag
Kl 08.30-09.30


Biståndshandläggare för personer födda dag: 1-11
0290 - 77 16 75

Biståndshandläggare för personer födda dag: 12-21
0290 - 77 16 73

Biståndshandläggare för personer födda dag: 22-31
0290 - 77 16 72

Biståndshandläggare mot sjukhus/primärvård/kortids-boende
0290 - 77 15 12

Biståndshandläggarna LSS/SoL har ingen telefontid

Biståndshandläggare LSS/SoL för personer födda dag: 1-15
0290 - 77 15 26

Biståndshandläggare LSS/SoL för personer födda dag 16-31
0290 - 77 15 23