Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ansvar och beslut

För att bidrag ska hanteras på utskottets sammanträde krävs att fullständiga ansökningshandlingar har inkommit senast 4 veckor innan sammanträde.

Det är Föreningsutskottet (genom delegation från kommunstyrelsen) som fördelar ekonomiskt stöd till idrotts-/fritidsföreningar, kulturföreningar, samlingslokaler, integrationsinsatser och studieförbund.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun