Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Ansvar och beslut

Det är barn- och utbildningsnämnden (genom delegation till kulturutskott och kulturchef) som fördelar ekonomiskt stöd till kulturföreningar och studieförbund.

Det är kommunstyrelsen (genom delegation till arbetsutskott, fritidschef och kommunchef) som fördelar ekonomiskt stöd till idrotts-/fritidsföreningar, samlingslokaler och integrationsinsatser.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296