english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Ilkka Konttaniemi (SD)

Adress: Göklundsvägen 11 b, 813 31 Hofors

Telefon: 073-896 03 90

Mail: iqlogic503@gmail.com

Yrke/Titel:

Född år: 1959

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ersättare

Kontaktinformation

Kenneth Bergqvist
Telnr
Mail

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.