Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Axling Kenneth (S)

Kenneth Axling

Adress:

Telefon:

Mobil: 073-809 41 31

Mail: kenneth.axling@hofors.se

Yrke/Titel: Järnbruksarbetare

Född: 1955

Uppdrag:
Kommunfullmäktige, ledamot
Kommunstyrelsen, ersättare
Socialnämnden, ledamot tillika ordförande
Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot tillika ordförande
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, ersättare
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), ersättare
Hoåns Kraft AB, ledamot
Inköp Gävleborg, ersättare i förbundsdirektionen
Gästrike Återvinnare, ledamot i förbundsfullmäktige
Hofors kommunhus AB, ersättare ombud till årsstämma
Hoforshus AB, ersättare ombud till årsstämma
Hofors Elverk AB, ombud till årsstämma
Hoåns Kraft AB, ersättare ombud till årsstämma

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296