english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Axling Kenneth (S)

Kenneth Axling

Adress:

Telefon:

Mobil:

Mail: kenneth.axling@hofors.se

Yrke/Titel: Järnbruksarbetare

Född: 1955

Uppdrag:

Kommunstyrelsen, ledamot tillika ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot tillika ordförande

Kommunsfullmäktige, ledamot

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot tillika ordförande

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, ersättare

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), ledamot tillika vice ordförande

Gästrike Återvinnare, ledamot i förbundsfullmäktig

Hofors kommunhus AB, ersättare ombud till årsstämma

Hoforshus AB, ersättare ombud till årsstämma

Hofors Elverk AB, ombud till årsstämma

Hoåns Kraft AB, ersättare ombud till årsstämma

Samordningsförbundet Gävleborg, vice ordförande

Kommunala Pensionärsrådet, ledamot tillika ordförande

Kommunala Tillgänglighetsrådet, ledamot tillika ordförande

Hjälpmedel FoU RegNetHelGe, ersättare

Hofors Folketshusförening föreningsstämma, ersättare

Gästrikerådets styrgrupp, ledamot

Samverkansnämnden för verksamhetsstöd, ledamot

Kommuninvest ek förenings årsstämma, ombud

Kommunalförbundet Inköp Gävleborgs styrelse, ersättare

Gode man vid fastighetsbildniongsförättningar för tätortsförhållanden

Hofors Kommunhus ABs styrelse, ledamot

Värmevärden i Hofors ABs årsstämma, ombud

Företagshälsovårdsnämnden, ledamot