Hofors Kommun logo, länk till startsidaHofors kommun

Lokala föreskrifter om avfallshantering

Kommunens bestämmelser

Avfallshantering

De lokala föreskrifterna innehåller kommunens bestämmelser om hur olika slags avfall ska hanteras och hämtas och om vilket ansvar fastighetsägaren har för detta. Föreskrifterna gäller för det avfall som är kommunens ansvar, det vill säga restavfall, matavfall, slam fån enskilda avlopp, latrin samt grovavfall och farligt avfall från hushåll.