Hofors Kommun logo, länk till startsida

Livsmedelskontroll

Verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs kontrolleras regelbundet för att säkerställa att konsumenter får säkra livsmedel, inte blir vilseledda och att skydda konsumenternas intressen.

Förslag för dig

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens Kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras bagerier, skolkök, butiker, restauranger, torg-och gatuhandel.

Syftet med kontrollen är att minska riskerna för att människor ska bli sjuka, att konsumenter inte ska bli vilseledda samt att skydda konsumenternas intressen. Kontakta oss om du upplever att informationen som ges om livsmedlet är felaktig, om livsmedel hanteras fel eller om hygienen i livsmedelsanläggningen är bristfällig.

För dig som startar eller driver livsmedelsverksamhet

För dig som tänker starta ett livsmedelsföretag eller tar över en befintlig livsmedelslokal i Hofors, Ockelbos eller Sandvikens kommun krävs att anläggningen registreras hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Med livsmedelsföretag menas att du säljer eller ger bort livsmedel kontinuerligt.

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad inom Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun bör du anmäla det till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Gör din anmälan snabbt så underlättas arbetet med att utreda orsaken och risken minskar för att fler ska bli sjuka.

Mer information

Information om livsmedelskontroll – sandviken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun