Hofors Kommun logo, länk till startsida

Krisberedskap i kommunen

Kommunen har en viktig roll i samband med en kris. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället. Det är kommunens ansvar att samordna och informera vid dessa tillfällen.

Vår webbplats är en av flera viktiga kanaler för att nå ut med information. Vi använder också vår officiella Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att snabbt nå ut med information.

Förslag för dig

Tjänsteperson i beredskap

Kommunen är skyldig att vara nåbar dygnet runt alla dagar i veckan i händelse av störningar på samhällsviktig verksamhet och vid större olyckor. Tjänsteperson i beredskap (TiB) är en väg in för myndigheter, region och räddningstjänst.

Tjänsteperson i beredskap är till för allvarliga störningar och kriser och ska inte förväxlas med en kundtjänst eller ordinarie jourverksamhet. Händelser av mindre allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie linjeorganisationen. Vid olyckor, allvarliga händelser och kriser, kontakta 112.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid kris (POSOM)

POSOM kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer där samhällets insatser för psykologiskt och socialt omhändertagande inte räcker till. POSOM-gruppen kan endast kallas in av Kommunchef, TiB, Räddningsledare, Polisinsatschef eller sjukhusets psykosociala team.

Exempel på tillfällen då POSOM kan kallas in är vid stora trafikolyckor, naturkatastrofer eller terroristattacker.

Kommunens räddningstjänst

Gästrike räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för räddningstjänst i fem kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun