Hofors Kommun logo, länk till startsida

Växelvis boende

Förslag för dig

Skolskjuts när elev har växelvis boende

Skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadressen kan beviljas om två vårdnadshavare har gemensam vårdnad om barnet men bor på olika adresser.

Förutsättningen är att båda adresserna tillhör Hofors kommun och att barnet har växelvis boende, dvs vistas lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. 

Kommunen fattar beslut om rätten till skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadressen läsårsvis.

Skjutsen planeras in i ordinarie beställningstrafik eller i linjetrafiken i form av bussbiljett. Den transport som erbjuds är skjuts med adressbyte i jämn och ojämn vecka.

Ansökan

Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på blankett.

Ansökan ska undertecknas/godkännas av båda vårdnadshavarna.

Kontakt

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt

Aktuellt i Hofors kommun