english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Klaussén Monica (KD)

Adress: Gammelgårdsvägen 11, 813 36 Hofors

Telefon: 070-760 83 14

Mail: monica.klaussen@hotmail.com

Yrke/Titel: Specialpedagog

Född år: 1958

Uppdrag:

Kommunfulmäktige, ersättare

Barn- och utildningsnämnden, ersättare

Fastighetsbildningsförättningar, gode man

Valberedning, ersättare

Antagningsutskottet, ledamot

Kontaktinformation

Monica Klaussén
070 - 760 83 14
monica.klaussen@hotmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.