Hofors Kommun logo, länk till startsida

Specialskolan

För elever med vissa funktionsnedsättningar. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Förslag för dig

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • med grav språkstörning
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolor finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Kontakt Specialpedagogiska skolmyndigheten

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Specialpedagogiska skolmyndigheten

Aktuellt i Hofors kommun