Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Personal

Anders Bjerned, enhetschef

070-289 92 14
anders.bjerned@hofors.se

Eva Hedman, medicinskt ledningsansvar & skolsköterska Björkhagsskolan & Solbergaskolan
070-289 92 05
eva.hedman@utb.hofors.se

Mottagning Solberga:
Måndag och tisdag 08:30-12:00
Mottagning Björkhagsskolan:
Torsdag 08:30-12:00

Kjell Lundman, skolsköterska Värnaskolan & särskolan och träningsskolan
070-294 73 15
kjell.lundman@utb.hofors.se

Mottagning Värna:
Måndag och onsdag 08:30-12:00

Monica Björnsson, skolsköterska Petreskolan
070-167 08 05
monica.bjornsson@utb.hofors.se

Mottagning Petreskolan:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 08:00-12:00

Ewa-Liz Lööf Halvarsson, skolsköterska Lillåskolan & Petreskolan
070-086 00 13
ewa-liz.loof@utb.hofors.se

Mottagning Lillåskolan:
Onsdag och torsdag 08:00-12:00
Mottagning Petreskolan:
Tisdag 08.00-10.00 och fredag jämn vecka 08:00-12:00

Malin Ask, skolkurator

079-072 90 00
malin.ask@utb.hofors.se

Solberga:
Måndag och tisdag
Björkhagsskolan:
Onsdag, torsdag och fredag

Annika Borgström, skolkurator
070-086 02 71
annika.borgstrom@utb.hofors.se

Mottagning Lillån:
Onsdag och torsdag
Mottagning Värna:
Måndag och tisdag

Jessica Engholm Tiderman, skolkurator Petreskolan
070-086 02 10
jessica.engholm.tiderman@utb.hofors.se

Petreskolan:
Måndag till fredag

Zsuzsanna Máté, skolläkare
zsuzsanna.mate@utb.hofors.se

Sam Khodayarkhani, skolpsykolog
070 086 01 10
sam.khodayarkhani@utb.hofors.se

Lena Lindberg Brunk, specialpedagog
070-414 12 62
lena.brunk@utb.hofors.se

Titti Juhlin, talpedagog
070-414 13 67
titti.juhlin@utb.hofors.se

Inga-Lill Westling, bron/prevention/lärarcoach
070-167 08 12
inga-lill.westling@utb.hofors.se

Vivianne Arnell Lärare med specialpedagogisk funktion
070-429 41 36
vivianne.arnell@utb.hofors.se

Petter Danielsson, IKT-pedagog
076-518 76 15
petter.danielsson@utb.hofors.se