Hofors Kommun logo, länk till startsida


Valnämnden

Valnämnden i Hofors Kommun

Valnämnden är en obligatorisk kommunal nämnd och lokal valmyndighet. Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, region/landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Datum beslutas av Europaparlamentet.