Hofors Kommun logo, länk till startsida


Robertsholms förskola

Robertsholm

Välkommen till Robertsholms förskola!

På Robertsholms förskola finns plats för ca 50 barn. Förskolan arbetar med hållbar utveckling och har fått Stiftelsen Håll Sverige Rents miljöcertifikat Grönflagg. Robertsholms förskola ingår i Norra förskoleområdet

Förskolan är belägen tre kilometer ifrån Hofors centrum och ligger i anslutning till Hofors järnvägsstation med bra pendlingsmöjligheter med buss och tåg.

Förskolan består av tre avdelningar med åldersblandade barngrupper. De yngre barnen går på avdelningarna Smältarbo och de äldre barnen på Björnbo och Trollebo. Personalen på förskolan hittar flertalet tillfällen i verksamhetens vardag där barnen får ta del av förskolans olika miljöer och ges möjlighet till möten och samspel oavsett vilket spår de tillhör.

Inom Norra förskolan har vi privilegiet att få vår mat lagad på plats av våra egna kockar.

Norra förskolan bedriver föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldrarna deltar i verksamheten under större delen av inskolningsperioden. Något som vi hoppas ger vårdnadshavarna en god insyn i vår verksamhet samt att det under inskolningstiden byggs upp en god relation mellan såväl barn och personal, som mellan vårdnadshavare och personal.

Norra förskolan tar emot lärarstuderande och vi är Partnerförskola.

Vid Norra förskolan läggs stor vikt vid att läroplanen för förskolan och aktuell forskning utgör grundbultarna i det projekt/utvecklingsområden som både avdelningarna och enheten bedriver. Norra förskolan har tillsammans arbetat fram en gemensam barnsyn. Där väljer vi att stärka det positiva hos varje barn och att se barnen som nyfikna och kompetenta. Lärande sker genom samspel i en tillåtande och utmanande miljö.

Vid behov har vi på förskolan möjlighet att kontakta elevhälsans resursteam som bland annat består av psykolog, specialpedagog och talpedagog.

Mer information

Besöksadress
Bruksvägen 106

Postadress
Hofors kommun
Robertsholms förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Rektor

Lotta Nordström
073-981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Assistent/expedition

Ann-Sofie Jakobsson
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se

Övriga telefonnummer
Smältarbo: 070-0860058
Björnbo: 070-0860057
Trollebo: 070-0860056

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norras Förskolor 21-22.pdf Pdf, 161.1 kB.
(161.1 kB)