Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Västra Gästriklands samhälls­byggnadsnämnd

Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun samverkar i en gemensam nämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Sandvikens kommun är värdkommun för nämnden.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom miljö- och livsmedelsområdet, plan- och byggområdet och geografisk information. Nämnden har också ansvar för bland annat kommunal energi- och klimatrådgivning, samt bostadsanpassning.

Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunerna och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ska verka för en god bebyggd miljö samt en god stads- och landsbygdsutveckling.

Nämnden ska ansvara för de uppgifter som med stöd av lag eller annan författning överlämnas från statliga myndigheter och som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar ska ligga inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska i övrigt fullfölja de uppdrag som respektive kommunfullmäktige ger nämnden.

Information om reglemente, ledamöter, datum för sammanträden, kallelser och protokoll finns på Sandvikens kommuns webbplats.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun