Hofors Kommun logo, länk till startsida

Grundskola

Välkommen till Hofors grundskola!

Hofors kommun har fyra grundskolor:

Förslag för dig

Förskoleklass

Förskoleklassen är det första skolåret. Verksamheten är obligatorisk från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Undervisningen bedrivs vid grundskolorna och följer läroplanen.

Inför förskoleklass erbjuds vårdnadshavare att välja skola. Om inget aktivt val görs av vårdnadshavarna, erbjuds barnet plats på skolan närmast den adress där barnet är folkbokfört.

Grundskola

Grundskolans undervisning i årskurs 1 - 9 är obligatorisk och styrs av skollag, läroplan och timplan.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn 6-12 år i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun