Hofors Kommun logo, länk till startsida


Fröjd Tomas (S)

Tomas Fröjd

Adress:

Telefon:

Mobil: 070 - 414 11 15

Mail: tomas.frojd@hofors.se

Yrke/Titel: Tekniker

Född år: 1968

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Socialnämnden, ordförande

Partiföreträdare

Ombud årsstämman, Hoforshus AB, ordinarie

Ombud årsstämman, Hoåns Kraft AB, ordinarie

Ombud årsstämman Hofors kommunhus AB, ordinarie

Brottsförebyggande rådet, ledamot

Gemensamma nämnden för hjälpverksamhet

Samordningsförbund Gävleborg

UFI, ledamot tillika ordförande

Kommunala Pensionärsrådet, ordförande

Kommunala Tillgänglighetsrådet, ordförande