english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Fröjd Tomas (S)

Tomas Fröjd

Adress: Vingesgatan 6B, 813 91 Hofors

Telefon:

Mobil: 070 - 414 11 15

Mail: tomas.frojd@hofors.se

Yrke/Titel: Tekniker

Född år: 1968

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Socialnämnden, ledamot tillika ordförande

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ersättare

Hofors Elverk AB, styrelseordförande