english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Fröjd Tomas (S)

Tomas Fröjd

Adress: Vingesgatan 6B, 813 91 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-588 07 98

Mail: leijon.frojd@hotmail.com

Yrke/Titel: Tekniker

Född år: 1968

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Socialnämnden, ledamot tillika ordförande

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ersättare

Hofors Elverk AB, styrelseordförande

Kontaktinformation

Tomas Fröjd
070-588 07 98
leijon.frojd@hotmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.