Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Ansökan och kontaktpersoner

Ansökan görs av föreningens firmatecknare. För studieförbund görs ansökan av avdelningsstyrelsen.

Det finns särskilda blanketter för de olika bidragsformerna. Vissa bidragsformer har ett sista datum för när ansökan ska vara inne.

Alla uppgifter ska fyllas i och vara korrekta, i annat fall kan ansökan inte behandlas. När bidrag söks för första gången ska föreningen skicka med gällande stadgar.

Kontaktpersoner

Har du frågor rörande bidragsansökningar - se kontaktuppgifterna på denna sida.

Granskning och redovisning

Om Hofors kommun önskar ta del av föreningens/studieförbundets räkenskaper, protokoll eller andra dokument som krävs inför ansökan så är föreningen skyldig att visa dessa.

Hofors kommun kan begära att föreningen lämnar in en redovisning efter beviljat bidrag.

Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag sker till föreningens angivna bank- eller plusgirokonto.

Utbetalning till studieförbunden sker under januari månad, då ett förskott på 70 procent av föregående års bidrag betalas ut. Slutreglering av årets bidrag sker när kulturutskottets beslut vunnit laga kraft.

 

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun