Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förskola på finska

En möjlighet att lära sig språket

Förslag för dig

Vid Södra förskolan erbjuder vi finsktalande förskollärare och barnen får möjlighet att lära sig finska. Finsktalande aktiviteter är integrerade i den ordinarie verksamheten och språket används i naturliga sammanhang i verkliga situationer. Språkinlärningen sker på samma sätt som när barnet lär sig sitt första språk.

Du som vårdnadshavare eller ditt barn behöver inte kunna tala finska för att börja här. Förskolan på finska finns för dig som vill återta ditt språk, fortsätta använda det och föra det vidare. Du kan ansöka om plats oavsett var du bor i kommunen eller om ditt barn redan går på en annan förskola. Önskar du finskspråkig verksamhet anger du det i din ansökan till förskolan.

Vi ger barnen en möjlighet att utveckla språk, kultur och identitet!

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun