english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunSärskilda skäl

Skolskjuts pga särskilda skäl - undantag av enskild karaktär

Skolskjuts kan beviljas elev pga särskilda skäl, t ex

  • att eleven har lägre trafikmognad jämfört med jämnåriga
  • att eleven har en funktionsnedsättning
  • att eleven av kommunen har hänvisats till annan skola.

I vissa fall kan ett intyg från t ex läkare krävas. 

Skolskjuts pga särskilda skäl omprövas inför varje nytt läsår.

Ansökan

Ansökan görs på blankett eller genom kommunens e-tjänst.