english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Töllinoja Esko (L)

Adress: Skräddargatan 14, 813 31 Hofors

Telefon: 070-212 37 85

Mail: esko_tollinoja@hotmail.com

Yrke/Titel:

Född år: 1936

Uppdrag:

Socialnämnden, ersättare

Valnämnden, ersättare

Valberedning, ersättare