Hofors Kommun logo, länk till startsida

Uppsägning av plats

När eleven inte längre är i behov av fritidshem ska platsen sägas upp genom kommunens e-tjänst eller på avsedd blankett.

Uppsägningstiden är en (1) månad och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Hofors kommun. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden.

Uppsägning och återplacering inom 90 dagar
Om fritidshemsplats sägs upp men eleven återfår plats inom 90 dagar* tas avgift ut för tiden däremellan. (Detta gäller inte om en elev tillfälligt inte har rätt till fritidshemsplats pga att vårdnadshavaren är arbetslös en kortare period.)

* De 90 dagarna räknas från uppsägningsdatum, dvs när eleven inte längre har platsen kvar.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun