Hofors Kommun logo, länk till startsida

Kö och garantitid

  • Kommunen är skyldig att erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från det datum vårdnadshavare anmäler behov av barnomsorg (garantitid).
  • Hofors kommun erbjuder plats utifrån kötid och närhetsprincipen. Förtur tillämpas inte.
  • Vårdnadshavare kan ansöka om en plats vid närmaste förskola utifrån närhetsprincipen, men kommunen är inte skyldig att erbjuda plats vid en särskild förskola.
  • Vårdnadshavare som tackar nej till en plats bedöms inte vara i behov av förskola och får göra en ny ansökan och ställa sig i kö på nytt.
  • Vårdnadshavare som tackar ja till annan plats än sökt förskola, kan göra anmälan om omplacering och ställs i kö på nytt.
  • Omplacering görs i mån av plats. Kötid gäller men inte garantitid.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun