Hofors Kommun logo, länk till startsida

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ på Introduktionsprogrammet

För ungdomar som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram

Individuellt alternativ är inte sökbart. Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Utbildningen anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till ungdomar som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Utbildningen är även öppen för elever från den anpassade grundskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun