english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Delad plats

Möjlighet att ansöka om delad faktura

Om ett barns föräldrar har gemensam vårdnad, barnet bor växelvis hos föräldrarna samt båda föräldrarna har behov av plats, räknas båda föräldrarna som platsinnehavare. Det är då möjligt att ansöka om delad faktura, oavsett i vilken grad hushållen använder platsen. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Detta innebär två fakturor som gäller samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Om vårdnadshavaren i ett av hushållen säger upp sin plats innebär det att den andra platsinnehavaren betalar hela avgiften utifrån sitt hushålls inkomster.

Anmäl ändrade familjeförhållanden

Anmäl ändrade familjeförhållanden till kösamordnaren. Det påverkar avgiften både uppåt och nedåt.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Länkar

Kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens blanketter

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.