english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunInkomstredovisning

Inkomstredovisning för avgiftsberäkning

När Hofors kommun beslutar om ditt barns avgift utgår kommunen från hushållets gemensamma inkomst. Hushållet kan bestå av en ensamstående förälder eller av ett par som är gifta/sammanboende och folkbokförda på samma adress. I dessa fall ligger bådas inkomster till grund för avgiften.

Din avgift beräknas på den inkomst som du redovisar på blankett. Förutom lön för arbete och inkomst av näringsverksamhet räknas också till exempel föräldrapenning, sjukpenning/sjukbidrag och arbets­ löshetsersättning som inkomst.

Anges ingen inkomst kommer högsta avgift enligt maxtaxan att tas ut till dess att inkomstuppgift lämnas av hushållet.

Ändrad inkomst

Om hushållet får ändrad inkomst ska ny inkomst meddelas till Hofors kommun. Kommunen har rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift, till exempel om hushållet angett felaktig inkomst.

Inkomstuppgifter ska lämnas i samband med att du får ett placeringsmeddelande.

Mer information

Hitta rätt blanketter här.

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se