Hofors Kommun logo, länk till startsida

Introduktion för nyanlända

Förslag för dig

Introduktion för nyanlända elever i Hofors kommun

Introduktionsgrupper för nyanlända elever i grundskolan

Introduktionen för nyanlända elever i Hofors Kommun har anpassats efter de nya regler och allmänna råd som gäller från januari 2016.

Under de första två månaderna i skolan får de nyanlända eleverna en första introduktion till det svenska språket och samhället. Det sker i någon av våra landningsgrupper. Där görs även de första två kartläggningsstegen.

Därefter klassplaceras eleverna utifrån kartläggningen. Under de två första åren sker oftast delar av undervisningen i förberedelseklass. Eleverna får då bland annat extra undervisning i svenska och stöd av studiehandledare och modersmålslärare. De största språken är nu somaliska, arabiska, tigrinja och dari.

Modersmålundervisning och studiehandledning

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål finns nu för följande språk: albanska, amarinja, arabiska, bosniska, dari, finska, karen, kinesiska - mandarin, persiska - farsi, ryska, somaliska, swahili, tigrinja.

Vi har även viss kapacitet inom kurdiska - kurmanji och pasjto.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun